ระดับขั้นของผู้เรียนและหลักสูตรใน Defence Lab

ระดับขั้นของผู้เรียน และ หลักสูตรใน Defence Lab

ในโรงเรียน วิทยาศาสตร์แห่งการป้องกันตัว ดีเฟนซ์ แล็บ (Defence Lab) มีระดับชั้นการเรียนรู้ซึ่งแบ่งคล้ายๆกับในมหาลัยคือมี 4 ชั้นปี ซึ่งผู้ที่เรียนระบบการต่อสู้แบบ D.N.A. ครบทั้ง 4 ปี รวมทั้งผ่านการทดสอบฝีมือและความรู้ความเข้าใจในการต่อสู้ป้องกันตัวในชีวิตจริงแล้ว ผู้ฝึกจะได้รับประกาศนียบัตรและ สายรัดข้อมือ (Wristband) ซึ่งเปรียบเสมือนสายดำในวิชาการต่อสู้แบบดั้งเดิม ในระดับสายดำนั้นผู้ฝึกจะได้สอบกับอาจารย์ Andy Norman ผู้ก่อตั้ง Defence Lab ตัวต่อตัว

ในแต่ละปีนั้นแบ่งออกเป็น 4 เทอม ในแต่ละเทอมจะมีบทเรียนและเนื้อหาที่ต่างกันและต่อเนื่องจากเทอมก่อนๆ 1 เทอม มีระยะเวลา 3 เดือน

การสอบระดับ

จะจัดขึ้นในสองคาบเรียนสุดท้ายของเทอมสำหรับผู้ฝึกที่สะดวกมาวันธรรมดาและในวันเสาร์ ผู้ฝึกต้องฝึกครบ 24 ชั่วโมงกับทางโรงเรียนเป็นขั้นต่ำจึงจะมีสิทธิ์สอบเลื่อนระดับขั้นเรียน ซึ่งขั้นต่อไปจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะและความชำนาญจากเทอมก่อนหน้า

เทอมที่ 1 (Block 1) ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม

เทอมที่ 2 (Block 2) ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน

เทอมที่ 3 (Block 3) ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน

เทอมที่ 4 (Block 4) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม

นักเรียนใหม่สามารถเริ่มต้นเรียนจากเดือนใดก็ได้

การแบ่งระดับการเรียนรู้ออกเป็นแต่ละขั้น มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการ Tracking ดูความก้าวหน้าตามบทเรียนและเวลาเรียนของผู้ฝึกตามกระบวนการของหลักสูตร ส่วนการสอบคือการวัดผลลัพธ์จากการฝึก เช่นเดียวกับระบบของการเรียนในโรงเรียนและมหาลัย

"ตัวอย่าง" หลักสูตรในแต่ละเทอม

1. DNA Core Mechanic & Footwork 2. Level Transition & Around the world (Learn to defense from each level of position) 3. Defense & counter street fight opening. From verbal & Physical From different variation of grabbing, touching, and hitting. 4. Escape from street lock & choke 5. Long range defense and attack & Street kicking and leg using 6. Middle range & Street punching 7. Street close range - Defense and attack by Elbow - (Realistic) Evolved Street Trapping - Street Takedown 9. Street Ground Fighting - Ground and pound - Escape - Rising & Climbing - Defense and attack from ground from stomping 10. Combination of street attack 11. Self-defense scenario 12. Defense and attack drills 13. Isolate Sparring & Sparring based on learnt material in the block. 14. Application of the Fundamental techniques. 15. Street fighting Tactic & Strategy for 1 vs 1 and 1 vs multiple attackers. 16. Using improvised weapon and Stealth weapon 17. และอื่นๆ

* ผู้มีสิทธิ์สอบคือผู้ที่มาครบ 24 ชั่วโมง ในบางครั้งหากในเดือนนั้นมีนักเรียนที่เรียนครบระยะเวลา 24 ชั่วโมง ในเดือนนั้นโรงเรียนจะจัดเวลาสอบพิเศษให้ในช่วงสิ้นเดือน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ฝึกสอนว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานของหลักสูตรหรือไม่ หากสอบไม่ผ่านผู้ฝึกจะต้องกลับไปฝึกฝนและรอสอบใหม่ในช่วงสิ้นเดือนถัดไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางโรงเรียนสามารถเข้าไปดูได้ที่ 🌐DefenceLabBangkok.com

ลงทะเบียนฟรี สำหรับคลาสทดลองเรียนฟรีได้ที่ 🌐https://www.defencelabbangkok.com/thai-10-free-trial-class

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📱089-497-3888, 087-700-4284


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic

© 2019 by Defence Lab Bangkok Thailand. SCIENTIFIC FIGHTING METHOD - REALISTIC SELF DEFENCE - HOLLYWOOD MARTIAL ART - FIGHTING MULTIPLE OPPONENTS - LEARN BALLISTIC STRIKE - CARDIO FITNESS 

© 2019 by Defence Lab Bangkok, Thailand.